Угода користувача

1. Загальні положення
1.1. Ця угода (далі – Угода) відноситься до сайту «Jobs-abroad – Інформаційні послуги та підготовка документів для роботи за кордоном», розташованому за адресою: https://jobs-abroad.net/ua
1.2. Сайт «Jobs-abroad – Інформаційні послуги та підготовка документів для роботи за кордоном» (далі – Сайт) є власністю ФОП Кравченко Володимир Володимирович ( Св-во про державну реєстрацію В02 № 284297 від 26.01.2001 р.).
1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «Jobs-abroad – Інформаційні послуги та підготовка документів для роботи за кордоном» (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем цього Сайту.
1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати і видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.5. Використання Сайту Користувачем означає прийняття угоди і змін внесених в цю угоду.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї угоди на наявність змін в ньому.

2. Визначення термінів
2.1. Перелічені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди наступне значення:
2.1.1. «Jobs-abroad – Інформаційні послуги та підготовка документів для роботи за кордоном» – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://jobs-abroad.net/ua, здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів (далі – Сайт).
2.1.2. «Jobs-abroad – Інформаційні послуги та підготовка документів для роботи за кордоном» – сайт, що містить інформацію про Товари і/або Послуги та/або Інші цінності для Користувача, Продавця та/або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару, та/або отримання послуги.
2.1.3. Адміністрація сайту-уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ФОП Кравченко Володимир Володимирович.
2.1.4. Користувач сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту (далі-зміст) – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом і без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, користувацькі інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви торгових знаків, логотипів, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності всі разом та / або окремо, що містяться на сайті https://jobs-abroad.net/ua

3. Предмет угоди
3.1. Предметом цієї Угоди, є надання Користувачеві доступу до товарів і/або послуг, що містяться на сайті.
3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):
  • доступ до інформації про товар та/або послугу;
  • доступ до інформації про придбання послуги на платній / безкоштовній основі.
3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і додаткові послуги (сервіси), які з’являться в подальшому.
3.2. Доступ до Сайту надається на безкоштовній основі.
3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту, регулюється нормами чинного законодавства України.

4. Права та обов’язки сторін
4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які товари та/або послуги, пропоновані на сайті.
4.2.2. Задавати будь-які питання, що відносяться до послуг Сайту:
4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.2.4. Копіювати інформацію з сайту дозволяється із зазначенням посилання на сайт.
4.2.5. Вимагати від Адміністрації сайту приховування будь-якої інформації про Користувача.
4.3. Користувач сайту зобов’язується:
4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації Сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих послуг даного сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнових і не майнових прав авторів та інших правовласників при використанні сайту.
4.3.3. Не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушуючи нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Не використовувати інформацію з Сайту в комерційних цілях без спеціального дозволу.
4.3.5. Не поширювати з використанням сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.6. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охоронюваної законодавством України інформації.
4.3.7. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою адміністрації сайту.
4.3.8. Не використовувати сервіси з метою:
  • порушення прав неповнолітніх осіб і (чи) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі;
  • ущемлення прав меншин;
  • представлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників даного сайту;
  • введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару і/або Послуги, розміщених на Сайті;
  • некоректного порівняння Товару і/або Послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, не користуючимися певними Товарами і/або послугами, або засудження таких осіб.
4.3.9. Забезпечити достовірність наданої інформації.
4.3.10. Забезпечувати збереження особистих даних від доступу третіх осіб.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту.
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яких інших систем або мереж, що відносяться до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, пропонованих на сайті.
4.4.5. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на сайті або в будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.
4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
4.4.7. Використовувати Сайт і його Вміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сайту або інших осіб.

5. Використання сайту
5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.3. Ця Угода поширює свою дію на додаткові умови та положення про купівлю Товару та/або надання послуг, що надаються на Сайті.
5.4. Інформація, що розміщується на сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.5. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку товарів та/або послуг пропонованих на сайті, і (або) їх цін.
5.6. Документ зазначений у пункті 5.7 цієї Угоди регулює у відповідній частині та поширює свою дію на використання Користувачем Сайту.
5.7. Політика конфіденційності: https://jobs-abroad.net/ua/privacy-policy/
5.8. Будь-який з документів, перерахованих у пункті 5.7 цієї Угоди, може підлягати оновленню. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті.

6. Відповідальність
6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовується.
6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

7. Порушення умов Угоди користувача
7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає і дозволяє таке розкриття.
7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом,які містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або з причини технічної несправності або проблеми.
7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед вами або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. Вирішення спорів
8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішити спір в добровільному порядку, будь-яка зі сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.
8.4. Будь-який позов стосовно умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту, будь-який позов залишається судом без розгляду.

9. Додаткові умови
9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї угоди.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

Оновлено «29» жовтня 2019 року.